Vereniging van dialectkringen in Belgisch-Limburg

Vanuit het bestuur van Veldeke Bels(j) Limburg ontstond de vraag naar een gemeenschappelijke website voor alle dialectkringen van Belgisch-Limburg.
Dit is dan ook een eerste aanzet voor dit initiatief. Uiteraard zijn suggesties naar vorm en inhoud steeds welkom.

Kijk zeker eens naar de geplande activiteiten onder Waar naartoe? Nieuwe agenda van Veldeke As

Volgende zaterdag vindt er in Molenbeersel een groot dialect- en naamkundig congres plaats. Het was Jan Segers die zich hiervoor inzette, en hij zou er ook zelf spreken. Tot onze grote spijt zal hij het resultaat van zijn inzet niet zelf kunnen meemaken. Vorige maandag kwam hij plotseling te overlijden, nadat hij zich 's nachts onwel voelde. Toch gaat de ontmoeting door. Meer informatie hierover vind je via 
www.socialekalender.be op datum van 30 april.

Waarom Vlamingen Hollandser klinken als ze met Nederlanders praten (en Nederlanders zich nauwelijks aanpassen)

Zet een Vlaming tussen Nederlanders en hij begint Hollands te praten. Omgekeerd is dat veel minder het geval. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse professor Marc Swerts van de universiteit van Tilburg. “Al na een half uur ging een derde van de Vlamingen typisch Hollandse woorden gebruiken, terwijl Nederlanders zich nauwelijks aanpasten.”

https://vrtnws.be/p.w77QLm3bX

 
Veldeke Bels(j) Limburg is van bij de oprichting een ledenorganisatie. Men kan lid worden door € 15 over te schrijven op het banknummer
BE72 4570 1234 9116
Elk lid is automatisch geabonneerd op het kwartaaltijdschrift ’t Velleke, vol met dialectteksten uit alle hoeken van de provincie.
Vanaf oktober is er jaarlijks een scheurkalender met spreekwoorden en aforismen verkrijgbaar aan de prijs van € 10, de Limburg-almenak.

Contactpersonen Bels(j) Limburg

voorzitter: Felix Bergers
Kerkhofstraat 18
B-3665 As
+32 89 35 64 20
felixbergers@hotmail.com

secretaris: Gust Caelen
Nieuwstraat 21
B-3971 Heppen
+32 11 40 19 86
gust.caelen@telenet.be

penningmeester: Gaby Nies
Oudekerkstraat 36
3640 Molenbeersel-Kinrooi
+32 89 70 15 20
vandendaele.nies@skynet.be