Vereniging van dialectkringen in Belgisch-Limburg

Vanuit het bestuur van Veldeke Bels(j) Limburg ontstond de vraag naar een gemeenschappelijke website voor alle dialectkringen van Belgisch-Limburg.
Dit is dan ook een eerste aanzet voor dit initiatief. Uiteraard zijn suggesties naar vorm en inhoud steeds welkom.

Aan " 't pümpke " Same mèt Gilbert ... nog è lèste pinsje ....

In Het Belang van Limburg vonden wij een mooie herinnering aan ons bestuurslid Gilbert Opsteyn.
Ook in onze dialectvereniging had hij een belangrijke inbreng.
Als je abonnee bent, kan je wellicht het artikel lezen via bovenstaande of deze link.

 

VELDEKE VERSPREIDT DIALECTERFGOED VIA SCHEURKALENDER

Voor de 22ste keer al rolde zopas deze scheurkalender van de drukpersen. Theo Van Dael had dit huzarenstukje weer tot een goed einde gebracht. Voor elk blaadje wist hij opnieuw een spreekwoord, uitdrukking of gezegde te vinden uit de vele dialecten die onze provincie rijk is. Ook op de achterkant liet Theo een korte dialecttekst afdrukken, zoals een haiku, aforismen of grapjes.

De kalender verschijnt in een oplage van 600 exemplaren en siert zo menige werkplek, keukenmuur of vergaderlokaal. Hij helpt eraan mee om ons talig erfgoed in stand te houden en brengt voortdurend nieuwe mensen in contact met de vele varianten van de Limburgse streektaal.

Dieëje ’s be ’t wit pjaed gehaojld”, zeggen ze in Zepperen. “Ze haet “t roeëd moos opstoeën”, zo luidt het in As. Als je de betekenis van deze uitdrukkingen wil kennen, kan je best een “Limburg-almenak” aanschaffen. Hij kost 10 euro, en 9 euro vanaf 30 exemplaren. Gust Caelen uit Heppen, secretaris van VBL, zorgt voor de verspreiding van de kalender: gust.caelen@telenet.be of 0471/48 10 35.

 

In Neeroeteren heeft men digitaal woordenboek ontwikkeld. Dit werd onlangs aan geïnteresseerden gepubliceerd. 
Meer info kan je vinden op hun website https://www.nerotersekal.be/voorwoord

Waarom Vlamingen Hollandser klinken als ze met Nederlanders praten (en Nederlanders zich nauwelijks aanpassen)

Zet een Vlaming tussen Nederlanders en hij begint Hollands te praten. Omgekeerd is dat veel minder het geval. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse professor Marc Swerts van de universiteit van Tilburg. “Al na een half uur ging een derde van de Vlamingen typisch Hollandse woorden gebruiken, terwijl Nederlanders zich nauwelijks aanpasten.”

https://vrtnws.be/p.w77QLm3bX

 
Veldeke Bels(j) Limburg is van bij de oprichting een ledenorganisatie. Men kan lid worden door € 15 over te schrijven op het banknummer
BE72 4570 1234 9116
Elk lid is automatisch geabonneerd op het kwartaaltijdschrift ’t Velleke, vol met dialectteksten uit alle hoeken van de provincie.
Vanaf oktober is er jaarlijks een scheurkalender met spreekwoorden en aforismen verkrijgbaar aan de prijs van € 10, de Limburg-almenak.
VZW VELDEKE BELS(J) LIMBURG
Nieuwstraat 21 – 3971 Leopoldsburg
ondernemingsnummer 0478.538.711
 

Contactpersonen Bels(j) Limburg

voorzitter: Felix Bergers
Kerkhofstraat 18
B-3665 As
+32 89 35 64 20
felixbergers@hotmail.com

secretaris: Gust Caelen
Nieuwstraat 21
B-3971 Heppen
+32 11 40 19 86
gust.caelen@telenet.be

penningmeester: Gil Geron
Kanaalstraat 15
3650 Rotem
+32 477 94 06 80
info@nerotersekal.be