Vereniging van dialectkringen in Belgisch-Limburg

Vanuit het bestuur van Veldeke Bels(j) Limburg ontstond de vraag naar een gemeenschappelijke website voor alle dialectkringen van Belgisch-Limburg.
Dit is dan ook een eerste aanzet voor dit initiatief. Uiteraard zijn suggesties naar vorm en inhoud steeds welkom.

Kijk zeker eens naar de geplande activiteiten onder Waar naartoe? Nieuwe agenda van Veldeke As

Veldeke Bels(j) Limburg heeft een standje (in de Nieuwstadstraat) op de Sinterklaasmarkt van Bree op maandag 5 december van 8u. tot 18u.

Standhouders Piet, Stan en Gust animeren de bezoekers met  een lekker sinterklaaskwisje, de almenakverkoop, zang en voordracht, vertellingen over de legenden van sinterklaas en dat allemaal in het plat Brees, Assers, Heppens.

Piet Stickens probeert eveneens de plaatselijke bevolking warm te krijgen voor de opstart van een dialectkring in Bree. Allen daarheen!

 

VELDEKE VERSPREIDT DIALECTERFGOED VIA SCHEURKALENDER

Voor de 22ste keer al rolde zopas deze scheurkalender van de drukpersen. Theo Van Dael had dit huzarenstukje weer tot een goed einde gebracht. Voor elk blaadje wist hij opnieuw een spreekwoord, uitdrukking of gezegde te vinden uit de vele dialecten die onze provincie rijk is. Ook op de achterkant liet Theo een korte dialecttekst afdrukken, zoals een haiku, aforismen of grapjes.

De kalender verschijnt in een oplage van 600 exemplaren en siert zo menige werkplek, keukenmuur of vergaderlokaal. Hij helpt eraan mee om ons talig erfgoed in stand te houden en brengt voortdurend nieuwe mensen in contact met de vele varianten van de Limburgse streektaal.

Dieëje ’s be ’t wit pjaed gehaojld”, zeggen ze in Zepperen. “Ze haet “t roeëd moos opstoeën”, zo luidt het in As. Als je de betekenis van deze uitdrukkingen wil kennen, kan je best een “Limburg-almenak” aanschaffen. Hij kost 10 euro, en 9 euro vanaf 30 exemplaren. Gust Caelen uit Heppen, secretaris van VBL, zorgt voor de verspreiding van de kalender: gust.caelen@telenet.be of 0471/48 10 35.

 

In Neeroeteren heeft men digitaal woordenboek ontwikkeld. Dit werd onlangs aan geïnteresseerden gepubliceerd. 
Meer info kan je vinden op hun website https://www.nerotersekal.be/voorwoord

Waarom Vlamingen Hollandser klinken als ze met Nederlanders praten (en Nederlanders zich nauwelijks aanpassen)

Zet een Vlaming tussen Nederlanders en hij begint Hollands te praten. Omgekeerd is dat veel minder het geval. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse professor Marc Swerts van de universiteit van Tilburg. “Al na een half uur ging een derde van de Vlamingen typisch Hollandse woorden gebruiken, terwijl Nederlanders zich nauwelijks aanpasten.”

https://vrtnws.be/p.w77QLm3bX

 
Veldeke Bels(j) Limburg is van bij de oprichting een ledenorganisatie. Men kan lid worden door € 15 over te schrijven op het banknummer
BE72 4570 1234 9116
Elk lid is automatisch geabonneerd op het kwartaaltijdschrift ’t Velleke, vol met dialectteksten uit alle hoeken van de provincie.
Vanaf oktober is er jaarlijks een scheurkalender met spreekwoorden en aforismen verkrijgbaar aan de prijs van € 10, de Limburg-almenak.

Contactpersonen Bels(j) Limburg

voorzitter: Felix Bergers
Kerkhofstraat 18
B-3665 As
+32 89 35 64 20
felixbergers@hotmail.com

secretaris: Gust Caelen
Nieuwstraat 21
B-3971 Heppen
+32 11 40 19 86
gust.caelen@telenet.be

penningmeester: Gaby Nies
Oudekerkstraat 36
3640 Molenbeersel-Kinrooi
+32 89 70 15 20
vandendaele.nies@skynet.be